AASZ: Arbeidsrecht Advocatuur Sophia Zandvoort

AASZ is een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Voor werkgevers en werknemers.

Sophia Advocaat199225

Advies

  • Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
  • Ontslagaanvraag UWV vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Melding collectief ontslag
  • Ontbindingsverzoek bij de rechter vanwege: disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie
  • Dossieropbouw
  • Ontslagvergoeding
  • Ziekte en re-integratie
  • Ondersteuning in een mediation-traject
  • Opstellen personeelshandboek

Een goed juridisch advies bespaart geld en tijd, maar voorkomt ook conflicten en ergernis.

Procedure

Soms helpt praten niet (meer) en is een procedure nodig. AASZ staat u bij.

Onze algemene voorwaarden voor dienstverlening vindt u hier.

Onze privacy verklaring  vindt u hier.

De klachtenregeling conform de richtlijnen van de orde van advocaten vindt u hier.

AASZ beschikt niet over een Stichting Derdengelden en kan daarom geen derdengelden ontvangen.

 

Bel voor meer informatie: 088-0000 880