AASZ: Arbeidsrecht Advocatuur Sophia Zandvoort

AASZ is een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht. Voor werkgevers en werknemers.

Advies

  • Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
  • Ontslagaanvraag UWV vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Melding collectief ontslag
  • Ontbindingsverzoek bij de rechter vanwege: disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie
  • Dossieropbouw
  • Ontslagvergoeding
  • Ziekte en re-integratie
  • Ondersteuning in een mediation-traject
  • Opstellen personeelshandboek

Een goed juridisch advies bespaart geld en tijd, maar voorkomt ook conflicten en ergernis.

Procedure

Soms helpt praten niet (meer) en is een procedure nodig. AASZ staat u bij.

Onze algemene voorwaarden voor dienstverlening vindt u hier.
De klachtenregeling conform de richtlijnen van de orde van advocaten vindt u hier.

Bel voor meer informatie: 088-0000 880